Om Colmix

IMG4IMG4
IMG4

En vårvinterdag 1999 dyker det plötsligt upp två medelålders kostymklädda män i Färghuset's lokaler på Åsavxgen i Oskarshamn. Dessa är försäljningschefen för Akzo Nobel Industrial coatings i Norra Europa och dennes key account manager för Scania.


De berättar för ägaren Göran Karlsson om saker som sekvensändring, OTP, korta ledtider mm, efter några minuter säger han: "Jag vet inte vad Ni pratar om, men är det så att vi kan tjäna pengar på det så är vi med!"

En månad och några möten senare åker Göran med sonen Anders till Malmö fxr att se Akzox´s Sege-anläggning.
Efter att ha fått en god inblick i hur man tillverkar färg enligt Scanias snäva toleranser ger de så beskedet att man är reda att ställa upp som sattelit åt Akzo i Oskarshamn. 

Under sommaren -99 byggs ett färgkök på ca 20 kvadratmeter i Färghusets lokaler. I september driftsätts färgköket med den första ordern från Scanias Hyttfabrik i Oskarshamn.
​​​​​​​
Färgköket var i drift fram till 2003 för stödleveranser till Scania och ordinarie leveranser till Bege-lack. 

Under 2001 inleddes diskussioner om att bemanna färgköket i Scanias nya täcklacksmåleri. I september 2001, några dagar före terroristattackerna mot World Trade Center i New York är avtalet klart mellan Colmix och PPG. Colmix AB registrerades hos bolagsverket senare under 2001. 

Colmix bxrjade bemanna det nya färgköket i februari 2002 för att till sommaren vara fulltaliga med totalt elva personer.

Mellan 2002 och 2008 växte Colmix från elva upp till 28 anställda. Tillväxten skedde genom övertagagande av tjänster från både PPG och Scania. Den kraftiga tillväxten inom segmentet tunga lastbilar bidrog också till ökade volymer.

Idag är Colmix på plats med 7 personer i  Oskarshamn, och levererar tjänster på till PPG och Scania.

Colmix i media