• 07 70x50
  • img1
  • img3

Välkommen till Colmix AB

Colmix är ett bolag som bemannar PPG´s färgkök inne i Scanias täcklacksmåleri i Oskarshamn.
Scania hyttfabrik i Oskarshamn är centrum för hyttillverkningen i Europa och står i och med detta för huvuddelen av produktionen.

Integration

På måndag den 14/10 påbörjar vi utbildning i svenska för våra anställda, som inte har det som modersmål.

On monday 14th of october are we starting training in swedish for our employees that have it as second lanuage.   

bildspelColmix1bildspelColmix2bildspelColmix308 70x50bildspelColmix4

Vision

Att alltid vara representerade vid flera anläggningar världen.

Vår Affärsidé

Att med hög servicegrad och god kunskap om färgkemi, understödja färg och fordonsindustrin med blandning och distribution av färg.​​​​​​​

Anders Karlsson 
VD Colmix
truckBluetruckBlue
truckBlue
Välkommen! Här kan du se hur du enklast kommer i kontakt med oss så att vi kan lösa ditt ärende på bästa sätt.