Tjänster

img1img1
img1
04 50x70 b04 50x70 b
04 50x70 b

Företaget arbetar med färgblandning och distribution samt även med kulörutveckling, teknisk support och drift av färganläggningen som är levererad av den amerikanska färgtillverkaren PPG Industries.


Av den blandade färg som används till Scanias europaproduktion levererar företaget ca 35%. Till varje hytt går det åt fem kilo täcklack och det finns drygt 500 olika kulörer, som levereras i två olika kvaliteer. 

Colmix tillhandahåller följande tjänster till PPG på Scania i Oskarshamn:

  • Colmix blandar på plats ungefär hälften av den färg som förbrukas i täcklacksmåleriet.
  • Kulörerna tillhandahålls i 2-komponents lösningsmedelsburen färg samt 1-komponents vattenburen ugnstorkande färg.
  • Colmix är PPG behjälpliga med problemlösning och kulörframtagning.
  • Ansvarar för materialplanering gentemot PPG Weingarten.
  • Colmix målar kulörlikare.
  • Colmix har även kompetens att bistå med kvalitetsuppföljning, glans-, skikt-, kulörmätning, vid en punktinsats, ex problemsituation, nyintroduktion av ny kulör eller kvalitet.

Vår Affärside Att med hög servicegrad och god kunskap om färgkemi, understödja färg- och fordonsindustrin med blandning och distribution av färg.