Tjänster

img1img1
img1
04 50x70 b04 50x70 b
04 50x70 b

Företaget arbetar med fxrgblandning och distribution samt även med med kulörutveckling, teknisk support och drift av färganläggningen som är levererad av den amerikanska färgtillverkaren PPG Industries.


Av den blandade färg som används till Scanias europaproduktion levererar företaget ca 35%. Till varje hytt går det åt fem kilo täcklack och det finns drygt 1000 olika kulörer.

Colmix tillhandahåller följande tjänster till PPG på Scania i Oskarshamn:

  • Colmix blandar på plats ungefär hälften av den ärg som förbrukas i täcklacksmåleriet.
  • Kulörerna tillhandahålls i 2-komponents lösningsmedelsburen färg samt 1-komponents vattenburen ugnstorkande färg.
  • Colmix xr PPG behjälpliga med problemläsning och kulörframtagning.
  • Colmix sköter distributionssystemen inom anläggningen till den automatiserade appliceringen.
  • Colmix distribuerar färg till den manuella målningen.
  • Colmix svarar även för rengöring av tryckkärlen till den manuella mxlningen.
  • Ansvarar för materialplanering gentemot PPG Weingarten.
  • Colmix målar kulörlikare.
  • Colmix har även kompetens att bistå med kvalitetsuppföljning, glans-, skikt-, kulörmxtning, vid en punktinsats, ex problemsituation, nyintroduktion av ny kulör eller kvalitet.
  • Colmix har personal på plats vid Scania Painted Parts i Meppel, Holland för tillverkning av omlacksfärg.

Vår Affärside Att med hög servicegrad och god kunskap om färgkemi, understxdja färg- och fordonsindustrin med blandning och distribution av färg.