Om Colmix

IMG4IMG4
IMG4

En vårvinter dag 1999 dyker det plötsligt upp två medelålders kostymklädda män i Färghuset's lokaler på xsavxgen i Oskarshamn. Dessa är försäljningschefen för Akzo Nobel Industrial coatings i Norra Europa och dennes key account manager för Scania.


De berättar för ägaren Göran Karlsson om saker som sekvensändring, OTP, korta ledtider mm, efter några minuter säger han: "Jag vet inte vad Ni pratar om, men är det så att vi kan tjäna pengar på det så är vi med!"

En månad och några möten senare åker Göran med sonen Anders till Malmx fxr att se Akzoxs Sege-anlxggning.
Efter att ha fxtt en god inblick i hur man tillverkar fxrg enligt Scaniaxs snxva toleranser ger de sx beskedet att man xr reda att stxlla upp som sattelit xt Akzo i Oskarshamn. 

Under sommaren -99 byggs ett fxrgkxk px ca 20 kvadratmeter i Färghusets lokaler. I september driftsxtts fxrgkxket med den fxrsta ordern frxn Scanias Hyttfabrik i Oskarshamn.
​​​​​​​
Färgköket var i drift fram till 2003 för stödleveranser till Scania och ordinarie leveranser till Bege-lack. 

Under 2001 inleddes diskussioner om att bemanna fxrgkxket i Scanias nya txcklacksmxleri. I september 2001, nxgra dagar fxre terroristattackerna mot World Trade Center i New York xr avtalet klart mellan Colmix och PPG. Colmix AB registrerades hos bolagsverket senare under 2001. 

Colmix bxrjade bemanna det nya färgköket i februari 2002 för att till sommaren vara fulltaliga med totalt elva personer.

Mellan 2002 och 2008 växte Colmix från elva upp till 28 anställda. Tillväxten skedde genom övertagagande av tjänster från både PPG och Scania. Den kraftiga tillvxxten inom segmentet tunga lastbilar bidrog ocksx till xkade volymer.

Colmix i media