• 07 70x50
  • img1
  • img3

Välkommen till Colmix AB

Colmix är ett bolag som bemannar PPG´s färgkök inne i Scanias täcklacksmåleri i Oskarshamn.
Scania hyttfabrik i Oskarshamn är centrum för hyttillverkningen i Europa och står i och med detta för huvuddelen av produktionen.

KONSULTER TILLGÄNGLIGA

Efter semestern ändras vårt uppdrag på Scania i Oskarshamn, och i samband med det får vi konsulter tillgängliga för nya utmaningar. Konsulterna har jobbat med färgtillverkning inom fordonsindustrin och är kvalitetsmedvetna samt väl insatta i branshens krav. Behöver Ni support med inom detta så är det bara att kontakta oss!

bildspelColmix1bildspelColmix2bildspelColmix308 70x50bildspelColmix4

Vision

Att alltid vara representerade vid flera anläggningar världen.

Vår Affärsidé

Att med hög servicegrad och god kunskap om färgkemi, understödja färg och fordonsindustrin med blandning och distribution av färg.​​​​​​​

Anders Karlsson 
VD Colmix
truckBluetruckBlue
truckBlue
Välkommen! Här kan du se hur du enklast kommer i kontakt med oss så att vi kan lösa ditt ärende på bästa sätt.